Filtračný materiál

 • kovový výrobok akéhokoľvek dizajnu a veľkosti

  kovový výrobok akéhokoľvek dizajnu a veľkosti

  Preosievanie je jednoduchá technika na oddeľovanie častíc rôznych veľkostí.Sito, aké sa používa na preosievanie múky, má veľmi malé otvory.Hrubé častice sa oddeľujú alebo rozdrvujú vzájomným mletím a sitovými otvormi.V závislosti od typov častíc, ktoré sa majú oddeliť, sa používajú sitá s rôznymi typmi otvorov.Sitá sa používajú aj na oddelenie kameňov od piesku.Preosievanie hrá dôležitú úlohu v potravinárskom priemysle, kde sa používajú sitá (často vibrujúce), aby sa zabránilo kontaminácii produktu cudzími telesami.Prvoradý význam tu má dizajn priemyselného sita.
  Triedenie sa týka zoskupovania ľudí podľa závažnosti zranenia.
 • tkaninový filtračný materiál pre vzduchový filter

  tkaninový filtračný materiál pre vzduchový filter

  Materiál vzduchového filtra alebo médium je zmesou vlákna a vzduchu a je často skladaný, je to filtračná zložka používaná vo vzduchových filtroch.Typ použitého materiálu vzduchového filtra závisí od aplikácie.Existuje mnoho rôznych druhov materiálov vzduchového filtra, ktoré možno vybrať;každý je navrhnutý tak, aby zachytával rôzne typy recirkulovaných častíc.